SOS Mga deal sa telepono sa pag-aayos ng mga smartphone, tablet at PC. Bukod dito, nag-aalok ito ng teknikal na suporta para sa mga computer at 360-degree na mga supply ng opisina, kabilang ang mga tinta at toner cartridge. Kung kailangan mo ng isang kamay na may anumang teknolohiyang devilry, pumarito at bisitahin kami at gagamitin namin ang pag-aalaga ng lahat!